put do sjaja logo

CJENIK:

Redovito čišćenje stanova

 • Do 40 m2
  30 €
 • Od 41 m2 - 60 m2
  40 €
 • Od 61 m2 - 100 m2
  55 €
 • Od 101 m2 - 150 m2
  70 €
 • Od 151 m2 - 200 m2
  80 €

Generalno čišćenje stanova

 • Do 40 m2
  3 € /m2
 • Od 41 m2 - 60 m2
  2,9 € /m2
 • Od 61 m2 - 80 m2
  2,8 € /m2
 • Od 81 m2 - 100 m2
  2,7 € /m2
 • Od 101 m2 - 130 m2
  2,6 € /m2
 • Od 131 m2 - 150 m2
  2,5 € /m2

Čišćenje nakon izvođenja radova

 • Čišćenje
  4 € /m2

Dodatno čišćenje koje možete naručiti

 • Čišćenje i pranje hladnjaka (iznutra i izvana)
  18 € /m2
 • Čišćenje pećnice (iznutra i izvana)
  18 € /m2
 • Pranje prozora
  1,5 € /m2

REDOVITO ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORA I UREDA (po čišćenju):

 • 2 puta mjesečno
  45 €
 • 1 puta tjedno
  35 €
 • 2 puta tjedno
  30 €
 • 3 puta tjedno
  27 €
 • 5 puta tjedno
  25 €

GENERALNO ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORA I UREDA:

 • Do 40 m2
  3 € /m2
 • Od 41 m2 - 60 m2
  2,9 € /m2
 • Od 61 m2 - 80 m2
  2,8 € /m2
 • Od 81 m2 - 100 m2
  2,7 € /m2
 • Od 101 m2 - 130 m2
  2,6 € /m2
 • Od 131 m2 - 150 m2
  2,5 € /m2
 • Više od 150 m2
  2,2 € /m2
 • ČIŠĆENJE STAMBENE ZGRADE (jednokratno) – do 4 kata
  30 €
 • ČIŠĆENJE STAMBENE ZGRADE (jednokratno) – više od 4 kata
  40 €
 • ČIŠĆENJE STAMBENE ZGRADE (dva puta tjedno) – do 4 kata
  od 120 €
 • ČIŠĆENJE STAMBENE ZGRADE (dva puta tjedno) – više od 4 kata, po stanu mjesečno
  od 5 €
 • KOŠNJA TRAVE ZA PLOHE VEĆE OD 1500 m2
  0,1 € /m2
 • KOŠNJA TRAVE KONTINUIRANO
  0,2 € /m2
 • KOŠNJA TRAVE VIŠE OD 35 cm
  0,3 € /m2
 • KOŠNJA TRAVE U VINOGRADU
  0,3 € /m2
 • KOŠNJA TRAVE U VOĆNJAKU
  0,3 € /m2
 • GRABLJANJE OTKOSA
  0,08 € /m2
 • PROLJETNO ČIŠĆENJE TRAVNJAKA
  0,3 € /m2
 • JESENSKO ČIŠĆENJE TRAVNJAKA
  0,3 € /m2
 • ZALIJEVANJE TRAVNJAKA
  0,2 € /m2

Zahvaljujemo

Kontaktirat ćemo vas u najkraćem mogućem roku.